Digitala konferenser

Året har rivstartat på Mediacenter med fyra intressanta digitala workshops/seminarier/konferenser. Vi utvecklar och förfinar våra sändningar för att skapa arrangemang med kvalitét. För att lyckas med digitala arrangemang krävs ett gediget förarbete. Föredragshållare och presentatörer behöver kontaktas för en teknisk … Läs mer…

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är ett tidsenligt och mycket passande verktyg för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i undervisningen oavsett var man bor i Västerbotten. Introduktion till hur man kan organisera och genomföra fjärrundervisning ur både ett pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Genomgång av … Läs mer…