Unga, ungar och medier – en inspirationskonferens om MIK, Umeå 180215

Programmet i sin helhet presenteras här 1/11, då också anmälan öppnar.

En inspirationsdag om ungas medievanor och medie- och informationskunnighet (MIK).
Dagen riktar sig till alla som möter barn och unga i sina professioner, exempelvis bibliotekarier och pedagogisk personal i skola och förskola.
 
Tid: 180215
Plats: Väven, Umeå
Ur innehållet:
  • Ungas medievardag och MIK/Anna Thornberg, Statens Medieråd
  • Den rörliga bildens påverkan/Fredrik Holmberg, Folkets Bio Filmpedagogerna
  • Algoritmer och påverkan/Olov Sundin, Lunds Universitet
  • Ungas sociala samverkan i spelvärldar/Lina Eklund, Uppsala Universitet
  • Viralgranskning och källkritik för unga/Madeleine Högman och Karin Lepistö, projektet Nätsmarta

Kontakt: Jenny Lindmark, Länsbiblioteket i Västerbotten, 070-322 86 77 och Tomas Svedgård, MediaCenter, 070-626 37 25