Pop up-föreläsningar

Mediacenter genomför digitala Pop up-föreläsningar till personal i Västerbottens utbildningssystem från förskola till vuxenutbildning. Höstens föreläsningsserie är avslutad.

Vi återkommer våren 2022 med ett nytt spännande innehåll.