Låneregler

För att få låna från MediaCenter i Västerbottens län måste man vara verksam i en organisation som är medlem i MediaCenter eller som tecknat separat avtal. Kontakta oss om du är osäker på om du har rätt att låna eller vill teckna avtal.

De filmer och program som finns på MediaCenter är avsedda för utbildning och fortbildning. Det är inte tillåtet att ta betalt för visning av filmer som lånats från oss.

Lånetiden varierar mellan en vecka och en termin. Filmer som har D eller V före sitt nummer har i allmänhet en lånetid på en vecka medan UR:s program med U eller L före artikelnumret kan lånas terminsvis.

Observera! Se till att ha framförhållning när du bokar film. Sätt bokningsdatumet minst 2-3 dagar i förväg..

Om du vill hämta filmen/filmerna hos oss måste du boka dessa senast dagen innan.

Påminnelse och fakturering

Alla vill ju ha sin film i tid. Om filmerna/programmen inte lämnats tillbaka i tid skickar vi ut en påminnelse. Om filmen inte lämnats tillbaka inom 7 dagar från påminnelsen faktureras filmens inköpspris. Med dessa strikta rutiner hoppas vi att få bättre ordning på filmreturerna.

Har du inte fått beställd film efter några dagar från det att filmen skickats, hör av dig genast till oss.

e-post: mediacenter@regionvasterbotten.se eller 090 – 16 57 50.

Vem har ansvar?

När det gäller allt material som lånas ut från MediaCenter, vare sig det är filmer eller teknisk utrustning, är det låntagaren som har ansvaret så snart artiklarna lämnat våra lokaler. Förkommen film ersätts därför alltid av låntagaren, detsamma gäller vår uthyresutrustning. Skälet till detta är att våra egna försäkringar bara täcker filmer och utrustning inom våra egna lokaler.

OBS! Filmer från SwedishFilm lånar vi endast ut till skolor och till undervisning.