Hur du söker i Mediawebben

Du kan i Mediawebben söka på två sätt: Genom att skriva sökord/sökfraser eller genom att göra urval. Syftet är helt och hållet att snabbt få relevanta träffar.

sok-pa-mw

Oftast ger det bäst resultat att först söka med ett ord (eller flera), t ex ett ord i titeln eller ett som borde finnas med i beskrivningen och därefter göra urval. På t ex skolämne och/eller åldersgrupp.

När man gjort en sökning och vill göra en ny måste man ta bort den befintliga. Man kan ta bort sökord/urval ett och ett eller alla på en gång.

sok-urval

Sökord

Sökord skriver man i sökrutan. Sökningen sker i resursens (t ex filmens) titel, uppmärkta nyckelord och beskrivning. Oftast har en resurs blivit märkt med nyckelord (och oftast av leverantören) – t ex kan en spelfilm om rymden ha nyckelord som science-fiction, rymden, äventyr.

Bästa träff gäller om ditt sökord finns med i titeln, därefter gäller nyckelord och sedan i beskrivning.

sok-antiken

Om jag söker med ett enskilt ord sker även sökning på ord som börjar med det jag skrivit och även vissa ordvarianter. Om jag söker på antik får jag även träffar på antikt, antiken och antikens etc. Om jag vill söka påorangutang så kan det räcka med t ex orangu.

Söker du med början av ett ord, t.ex. bil, så får du förslag på ordvarianter och böjningar – bilarna, bilen. Däremot får du inte sökträff på bild.

Vill du däremot få träff  på allt som börjar med bil kan du använda asterix efter ordet, dvs. bil*

Om jag söker med flera ord så måste alla orden finnas med, men inte nödvändigtvis i den ordningen jag skrivit dem i. Det kan vara praktiskt om jag kommer ihåg eller gissar flera ord ur titeln eller beskrivningen. Vill du däremot söka på ord i en viss ordning – en fras – så skriver du hela frasen inom ”snuttar”, t ex ”Johns hjärta”, precis som när man söker i Google.

sok-aktuella-sokord

 

Du kan ange hur så många olika sökord och fraser man vill och behöver, klicka bara sök emellan.

Skulle du råka stava fel så får man eventuellt frågan ”Menade du” med några troliga förslag vilket kan underlätta, speciellt om man har lite bråttom.

 

sok-orangutang

 

Sökorden/fraserna söker också i ”Sök vidare i” där det söks i Youtube och Wikipedia. De källorna har bl a ingen ämnes- eller ålderstagging i sitt material så det går inte att göra urval där – därför visas de träffarna separat.

Urval

Urval kan ske bland källor, ämnen, produkttyper, målgrupper (åldersgrupp), ämnesord samt språk.

När det gäller uppmärkningen av bl a ämne och målgrupp: Märkningen som leverantören gör är med avseende på produktens tilltänkta målgrupp. Alltså inte utifrån gällande läroplaner. Så filmer som är uppmärkta för vissa ämnen och målgrupper kan alltså passa även andra ämnen och målgrupper. Därför kan man missa bra produkter om man gör snäva urval från början – i regel fungerar det bäst att utgå från sökord/fras-er man anger, t ex ”elektricitet”, ”sexualkunskap”, ”världskrigen” etc och därefter göra urval om man fått (för) många träffar.

 Källor

De källor man kan göra urval just nu är Mediacenter där alla produkter som förut hittades i SLI finns, Learning resource exchange som är ett stort europeiskt lärresursarkiv, Länkskafferiet samt Mediatuben som är en sorts Youtube för lärare och elever i länet. Som tidigare nämnts så finns det även källor i ”Sök vidare i” uppe till höger på söksidan (Wikipedia och Youtube).

För att kunna titta på titlar från Mediacenter krävs inloggning som man kan skaffa om man är lärare i en skola som har avtal med Mediacenter vilket i stort sett alla skolor i Västerbotten har.

Mediatuben är en tjänst som vi håller på att prova ut och alla titlar där är inte öppet tillgängliga.

Ämne

Ämne är skolämnen som de definierats av UR och skolverket i deras sökfunktioner.

Produkttyp

Här finns både format (som t ex strömmande och dvd) och typ (som t ex lektionsplanering eller spelfilm). Resurser kan vara märkta med flera produkttyper, t ex spelfilm och dvd.

Målgrupp

Målgrupp är urval baserat på ålder och skolform. Vilken målgrupp som skaparen/leverantören anser vara lämplig för resursen.

Ämnesord

Är de uppmärkta orden som skapare/leverantör fritt kan lägga till som sökbart till sin resurs. Ämnesorden är dynamiska så de förändras allt eftersom du anger sökord eller gör urval. Prova själv!

Språk

Talat eller textat språk för resursen. Eventuella undertexter av videoresurser framgår oftast av beskrivingen.