Utbildning och stöd

Mediacenter är en länsövergripande resurs som stöttar utbildning och fortbildning av skolans personal i länet inom digitaliseringen av undervisningen.Vi skräddarsyr innehållet i utbildningarna tillsammans med dig som bokar oss och utbildningsinsatserna genomför vi antingen på plats hos er ute i länet eller online, helt utifrån ditt önskemål.

Våra tjänster är kostnadsfria för pedagogisk personal i Västerbottens län!

Kontakta någon av våra IT-pedagoger, Linda Rudolfsson och Peter Hjelm för mer information och bokning.