Utbildningsserie om digital läsning

Nya förmågor krävs för digital läsning. En stor del av informationshämtningen och läsningen sker idag digitalt, så vilken effekt har digitala texter på läsförmågan?
Region Västerbotten med Mediacenter tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten bjuder in till en utbildningsserie där vi  fokuserar på den digitala läsningens kontext, påverkan och betydelse för elevernas läsförmåga. Med inspel från våra skolmyndigheter, framstående forskare, erfarna  pedagoger och vassa representanter från biblioteket vill vi problematisera och vidga perspektivet kring digital läsning.

Första tillfället är på tisdag den 29 november, för mer information och anmälan:

Utbildningsserie om digital läsning