Pop up-föreläsningar

Nu är det tid att summera höstens satsning på att tillgängliggöra utbildning, kompetensutveckling, tips och inspiration. Genom Mediacenters  Pop up-föreläsningar har vi nått ut till Västerbottens samtliga kommuner, där över 250 personer från förskola till vuxenutbildning lyssnat på 5 fantastiska föreläsare!

Stärkta av den fina uppslutningen och det positiva gensvaret satsar vi vidare mot ännu en spännande serie Pop up-föreläsningar under våren 2022.