Valet är ditt

Mediacenter träffade pedagoger från förskolan i Sorsele kommun i slutet av augusti. Syftet med utbildningstillfället var att vässa kunskaperna kring fotografering med iPads och bildanalys med yngre barn.
Denna gång föll smaken på utbildning från vår studio i Umeå.
Vad önskar du?
Kontakta Linda Rudolfsson och Peter Hjelm för menyförslag.
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
peter.hjelm@regionvasterbotten.se