Mediacenter satsar vidare på utbildning

Mediacenter satsar på utbildning i fjärr- och distansbaserad undervisning för skolpersonal i Västerbotten. Under vecka 13 genomför vi sammanlagt 12 webbutbildningar (grundutbildning) i de specifika kommunikationsplattformarna som används i länets skolverksamheter.

Som ett led i vår fortsatta satsning erbjuder vi, under våren, skräddarsydd utbildning utifrån behov och förutsättningar på din skola.

Mer information

Hälsningar från IT-pedagogerna Linda Rudolfsson och Peter Hjelm