Processtöd digitalisering

Vi kan delta som stöd i en längre process med er skola eller kommun i er digitalisering. Det kan gälla arbetet inför eller efter en till en-satsningar; ert arbete med molntjänster och andra digitala mötesplatser och verkyg eller kanske ert arbete med Skolverkets utbildningsmoduler kring digitalisering. Vi kan agera bollplank, ge planeringsstöd samt leda ett antal träffar med er personal i en process där praktiskt arbete sker mellan träffarna.

Tag kontakt med Tomas Svedgård, för ett förslag på upplägg.

Målgrupp: Pedagoger inom förskola, grund, gy
Tid: 2-4 tillfällen á 2-6h