Fjärrundervisning

FjarrundervisningFjärrundervisning är ett tidsenligt och mycket passande verktyg för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i undervisningen oavsett var man bor i Västerbotten. Introduktion till hur man kan organisera och genomföra fjärrundervisning ur både ett pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Genomgång av lagrum vad gäller fjärrundervisning samt information om aktuella satsningar och exempel inom området.
Målgrupp: Skolchefer, rektorer, skolpolitiker
Kontakt: Petter Lundberg, 070-3180163, petter.lundberg@regionvasterbotten.se