Ungas medievanor och vårt vuxna förhållningssätt

Vad gör de därute? Vilka kanaler använder de? Vad skiljer mellan olika åldrar och kön? Och inte minst, vad kan vi som vuxna hjälpa till med? Vi utgår från färsk användarstatistik och forskning samt utifrån begreppet MIK (Medie– och informationskunnighet), i en föreläsning med praktiska gruppdiskussioner och tips på bra verktyg.

Målgrupp: Pedagoger inom grund, gy, vux
Tid: 2-4h