Upphovsrätt på nätet

Creative commons, CC, gör det möjligt att dela, sprida, använda och skapa materiel, bl a för lärande. På kursen tittar vi närmare på licenserna och hur de kan kombineras. Vilka elever kan lära sig detta, spelar ålder någon roll? Hur föregår vi vuxna med gott exempel? Kan vi ta en diskussion om varför det är viktigt att licensiera sitt eget materiel på nätet, oavsett om det handlar om att ladda ner film eller skänka privata bilder till ett socialt nätverk?
Målgrupp: Pedagoger inom grund, gy, vux
Tid: 2-3h